Quà Tết 2022

Quà biếu Tết 2022 Quà Tết Doanh Nghiệp

Showing all 21 results

Hộp quà tết TET070 -27%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET070

1,500,000 1,100,000

1,500,000 1,100,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET070

1,500,000 1,100,000

Quà Tết 070 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET069 -17%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET069

600,000 500,000

600,000 500,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET069

600,000 500,000

Quà Tết 069 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET063 -17%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET063

600,000 500,000

600,000 500,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET063

600,000 500,000

Quà Tết 063 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET062 -4%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET062

1,100,000 1,060,000

1,100,000 1,060,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET062

1,100,000 1,060,000

Quà Tết 062 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET058 -14%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET058

850,000 730,000

850,000 730,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET058

850,000 730,000

Quà Tết 058 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET055 -5%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET055

1,000,000 950,000

1,000,000 950,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET055

1,000,000 950,000

Quà Tết 055 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET054 -15%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET054

850,000 725,000

850,000 725,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET054

850,000 725,000

Quà Tết 054 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET052 -12%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET052

900,000 790,000

900,000 790,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET052

900,000 790,000

Quà Tết 052 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET049 -16%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET049

900,000 760,000

900,000 760,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET049

900,000 760,000

Quà Tết 049 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET047 -11%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET047

1,000,000 890,000

1,000,000 890,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET047

1,000,000 890,000

Quà Tết 047 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET044 -11%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET044

1,000,000 890,000

1,000,000 890,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET044

1,000,000 890,000

Quà Tết 044 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET043 -7%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET043

1,100,000 1,020,000

1,100,000 1,020,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET043

1,100,000 1,020,000

Quà Tết 043 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET043 -8%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET042

1,150,000 1,055,000

1,150,000 1,055,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET042

1,150,000 1,055,000

Quà Tết 042 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET039 -23%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET039

1,150,000 880,000

1,150,000 880,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET039

1,150,000 880,000

Quà Tết 039gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET036 -17%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET036

1,200,000 1,000,000

1,200,000 1,000,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET036

1,200,000 1,000,000

Quà Tết 036 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET035 -20%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET035

1,200,000 955,000

1,200,000 955,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET035

1,200,000 955,000

Quà Tết 035 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết 2022 TET034 -25%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET034

1,500,000 1,120,000

1,500,000 1,120,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET034

1,500,000 1,120,000

Quà Tết 031 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

qua tet 031 -8%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET031

900,000 825,000

900,000 825,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET031

900,000 825,000

Quà Tết 031 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

quà tết 030 -13%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET030

850,000 740,000

850,000 740,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET030

850,000 740,000

Quà Tết 030 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

quà tết 029 -10%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET029

950,000 855,000

950,000 855,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET029

950,000 855,000

Quà Tết 028 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

-6%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET028

800,000 755,000

800,000 755,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET028

800,000 755,000

Quà Tết 028 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp