Quà Tết 2021

Showing 1–40 of 73 results

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 028

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 028 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 028 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Nho mixed Chile 250g
 3. Hạt điều 250g
 4. Hạnh nhân 250g
 5. Mixed 5 hạt 250g
 6. Mận sấy khô 250g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 027

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 027 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 027 bao gồm

 1. Hạt óc chó hộp 300g
 2. Macca còn vỏ hộp 250g
 3. Nho mixed Chile hộp 250g
 4. Hạnh nhân sấy bơ 250g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 026

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 026 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 026 bao gồm

 1. Mận sấy khô 250g
 2. Nam việt quất 250g
 3. Nho đỏ 250g
 4. Hạnh nhân 250g
 5. Sung sấy 250g
 6. Hạt thông 250g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 025

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 025 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 025 bao gồm

 1. Hạt óc chó 300g
 2. Hạt điều 250g
 3. Hỗn hợp nho Chile 250g
 4. Macca nứt vỏ 250g
 5. Dẻ cười 250g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 024

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 024 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 024 bao gồm

 1. Hỗn hợp trái cây 500g
 2. Hỗn hợp 6 loại hạt còn vỏ 500g
 3. Macca Úc nứt vỏ 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 023

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 023 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 023 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Nho nguyên cành 500g
 3. Hỗn hợp trái cây sấy 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 022

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 022 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 022 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Hỗn hợp trái cây sấy 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 021

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 021 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 021 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Nho nguyên cành 500g
 3. Chà là 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 020

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 020 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 020 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Nho đỏ sấy 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 019

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 019 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 019 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Mơ sấy dẻo 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 018

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 018 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 018 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Mận sấy 500g
 3. Dẻ cười 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 017

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 017 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 017 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 45g
 2. Hạt chia 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 016

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 016 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 016 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 45g
 2. Hạt thông 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 015

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 015 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 015 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 45g
 2. Hỗn hợp 6 loại hạt tách vỏ 500g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 014

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 014 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 014 bao gồm

 1. Dẻ cười 500g
 2. Hạt điều vỏ lụa 500g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 013

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 013 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 013 bao gồm

 1. Hỗn hợp 6 loại hạt còn vỏ 500g
 2. Hạt óc chó còn vỏ 300g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 012

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 012 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 012 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 45g
 2. Hạt óc chó vàng tách vỏ 250g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 008

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 008 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 008 bao gồm

 1. Việt quất 250g
 2. Nam Việt quất 250g
 3. Nho đỏ 250g
 4. Hạnh nhân tách vỏ 250g
 5. Mơ sấy dẻo 250g
 6. Hạt thông 250g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 007

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 007 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 007 bao gồm

 1. Việt quất 250g
 2. Nam Việt quất 250g
 3. Nho đỏ 250g
 4. Macca tách vỏ 250g
 5. Mơ sấy dẻo 250g
 6. Hạt thông 250g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 006

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 006 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 006 bao gồm

 1. Việt quất 250g
 2. Nam việt quất 250g
 3. Nho đỏ 250g
 4. Hạnh nhân tư nhiên tách vỏ 250g
 5. Mơ sấy dẻo 250g
 6. Hạt thông 250g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 005

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 005 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 005 bao gồm

 1. Hạt điều 500g
 2. Hạt hạnh nhân rang bơ 450g
 3. Hạt macca 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 004

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 004 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 004 bao gồm

 1. Hạt dưa 500g
 2. Hạt hạnh nhân rang bơ 450g
 3. Hạt hạnh nhân tách vỏ tự nhiên 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 003

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 003 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 003 bao gồm

 1. Hạt dưa 500g
 2. Hạt hạnh nhân rang bơ 450g
 3. Hạt thông 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 002

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 002 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 002 bao gồm

 1. Hạt dưa 500g
 2. Hạt macca 500g
 3. Hạt hạnh nhân sấy bơ 450g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 001

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 001 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 001 bao gồm

 1. Hạt dưa 500g
 2. Hạt hạnh nhân rang bơ 450g
 3. Ngũ cốc 500g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 051

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 051 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 051 bao gồm

 1. Hạt dẻ cười 250g
 2. Hạt macca còn vỏ 500g
 3. Trà Cozy
 4. Hạt hạnh nhân sấy bơ 450g
 5. Hạt điều vỏ lụa 500g
 6. Hạt óc chó Mỹ 300g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 050

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 050 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 050 bao gồm

 1. Hạt macca 500g
 2. Hạnh nhân sấy bơ 250g
 3. Hạt điều 250g
 4. Hạt óc chó còn vỏ 300g
 5. Kẹo Butter Toffee nơ xanh

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 049

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 049 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 049 bao gồm

 1. Hạt macca 500g
 2. Hạnh nhân sấy bơ 250g
 3. Hạt điều 250g
 4. Hạt óc chó còn vỏ 300g
 5. Kẹo Butter Toffees

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 048

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 048 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 048 bao gồm

 1. Hạt hạnh nhân sấy bơ 250g
 2. Macca còn vỏ 500g
 3. Hạt điều 250g
 4. Chà là 250g
 5. Hạt óc chó vàng còn vỏ 300g
 6. Trà Cozy

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 047

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 047 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 047 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Nho Chile 250g
 3. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 4. Hạt óc chó còn vỏ 300g
 5. Chà là 250g
 6. Trà Cozy

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 046

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 046 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 046 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Mix 6 hạt còn vỏ 500g
 3. Hạt điều 250g
 4. Hạt dẻ cười 250g
 5. Mixed 7 trái cây 500g
 6. Hạnh nhân sấy bơ 250g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 045

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 045 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 045 bao gồm

 1. Hạt macca còn vỏ hộp 250g
 2. Nho khô hộp 250g
 3. Hạnh nhân hộp 250g
 4. Hạt dẻ cười hộp 250g
 5. Hạt điều hộp 250g
 6. Óc chó vàng hộp 300g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 044

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 044 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 044 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Chà là nguyên cành 500g
 3. Hạnh nhân sấy bơ 250g
 4. Hạt dẻ cười hộp 250g
 5. Hạt điều hộp 250g
 6. Óc chó vàng còn vỏ 300g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 043

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 043 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 043 bao gồm

 1. Kẹp Butter Toffees
 2. Nho đỏ Chile 500g
 3. Hạt bí xanh 500g
 4. Bánh quy Lu 310g

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 042

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 042 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 042 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Mix nho Chile 500g
 3. Trà Cozy
 4. Hạt dẻ cười 250g
 5. Bánh quy Lu 310g
Hộp quà tết xuân phát tài 041

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 041

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 041 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 041 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Mix nho Chile 500g
 3. Trà Cozy
 4. Hạt dẻ cười 250g
 5. Bánh quy Lu 310g

Set Quà Tết Xuân Như Ý 035

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 035 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 035 bao gồm

 1. Hướng dương nhân 250g
 2. Hạt bí xanh 250g
 3. Hạnh nhân sấy bơ 250g
 4. Hạt điều nhân 500g
 5. Hạt macca còn vỏ 250g

Set Quà Tết Xuân Như Ý 034

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 034 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 034 bao gồm

 1. Mơ sấy dẻo 250g
 2. Nho đỏ Chile 250g
 3. Hạt bí xanh 250g
 4. Macca còn vỏ 250g
 5. Hạt chia đen 250g
 6. Hạnh nhân sấy bơ 250g

Set Quà Tết Xuân Như Ý 033

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 033 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 033 bao gồm

 1. Nam Việt Quất 250g
 2. Mix nho Chile 250g
 3. Hạt bí xanh 250g
 4. Macca nhân 250g
 5. Hạt chia 250g
 6. Hạt hướng dương 250g

Set Quà Tết Xuân Như Ý 032

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 032 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 032 bao gồm

 1. Nam Việt Quất 250g
 2. Mận sấy 250g
 3. Hạt bí xanh 250g
 4. Macca nhân 250g
 5. Chà là 250g
 6. Hạnh nhân sấy bơ 250g