Quà Tết 2021

Showing 1–40 of 73 results

-7%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 025

425,000 395,000

425,000 395,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 025

425,000 395,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 025 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 025 bao gồm

 1. Dẻ cười 250g
 2. Macca còn vỏ 250g
 3. Mix nho 250g
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 028

785,000 760,000

785,000 760,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 028

785,000 760,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 028 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 028 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Nho mixed Chile 250g
 3. Hạt điều 250g
 4. Hạnh nhân 250g
 5. Mixed 5 hạt 250g
 6. Mận sấy khô 250g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 027

485,000 460,000

485,000 460,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 027

485,000 460,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 027 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 027 bao gồm

 1. Hạt óc chó hộp 300g
 2. Macca còn vỏ hộp 250g
 3. Nho mixed Chile hộp 250g
 4. Hạnh nhân sấy bơ 250g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 026

905,000 870,000

905,000 870,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 026

905,000 870,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 026 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 026 bao gồm

 1. Mận sấy khô 250g
 2. Nam việt quất 250g
 3. Nho đỏ 250g
 4. Hạnh nhân 250g
 5. Sung sấy 250g
 6. Hạt thông 250g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 025

635,000 605,000

635,000 605,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 025

635,000 605,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 025 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 025 bao gồm

 1. Hạt óc chó 300g
 2. Hạt điều 250g
 3. Hỗn hợp nho Chile 250g
 4. Macca nứt vỏ 250g
 5. Dẻ cười 250g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 024

690,000 665,000

690,000 665,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 024

690,000 665,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 024 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 024 bao gồm

 1. Hỗn hợp trái cây 500g
 2. Hỗn hợp 6 loại hạt còn vỏ 500g
 3. Macca Úc nứt vỏ 500g
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 023

755,000 730,000

755,000 730,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 023

755,000 730,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 023 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 023 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Nho nguyên cành 500g
 3. Hỗn hợp trái cây sấy 500g
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 022

725,000 700,000

725,000 700,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 022

725,000 700,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 022 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 022 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Hỗn hợp trái cây sấy 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 021

710,000 680,000

710,000 680,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 021

710,000 680,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 021 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 021 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Nho nguyên cành 500g
 3. Chà là 500g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 020

685,000 650,000

685,000 650,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 020

685,000 650,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 020 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 020 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Nho đỏ sấy 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 019

675,000 650,000

675,000 650,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 019

675,000 650,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 019 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 019 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Mơ sấy dẻo 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 018

680,000 650,000

680,000 650,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 018

680,000 650,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 018 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 018 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Mận sấy 500g
 3. Dẻ cười 500g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 017

650,000 620,000

650,000 620,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 017

650,000 620,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 017 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 017 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 45g
 2. Hạt chia 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 016

795,000 770,000

795,000 770,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 016

795,000 770,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 016 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 016 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 45g
 2. Hạt thông 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g
-2%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 015

740,000 725,000

740,000 725,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 015

740,000 725,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 015 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 015 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 45g
 2. Hỗn hợp 6 loại hạt tách vỏ 500g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g
-2%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 014

680,000 665,000

680,000 665,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 014

680,000 665,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 014 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 014 bao gồm

 1. Dẻ cười 500g
 2. Hạt điều vỏ lụa 500g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 013

560,000 535,000

560,000 535,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 013

560,000 535,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 013 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 013 bao gồm

 1. Hỗn hợp 6 loại hạt còn vỏ 500g
 2. Hạt óc chó còn vỏ 300g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 012

575,000 545,000

575,000 545,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 012

575,000 545,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 012 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 012 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 45g
 2. Hạt óc chó vàng tách vỏ 250g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 008

1,025,000 990,000

1,025,000 990,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 008

1,025,000 990,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 008 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 008 bao gồm

 1. Việt quất 250g
 2. Nam Việt quất 250g
 3. Nho đỏ 250g
 4. Hạnh nhân tách vỏ 250g
 5. Mơ sấy dẻo 250g
 6. Hạt thông 250g
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 007

1,120,000 1,085,000

1,120,000 1,085,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 007

1,120,000 1,085,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 007 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 007 bao gồm

 1. Việt quất 250g
 2. Nam Việt quất 250g
 3. Nho đỏ 250g
 4. Macca tách vỏ 250g
 5. Mơ sấy dẻo 250g
 6. Hạt thông 250g
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 006

995,000 970,000

995,000 970,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 006

995,000 970,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 006 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 006 bao gồm

 1. Việt quất 250g
 2. Nam việt quất 250g
 3. Nho đỏ 250g
 4. Hạnh nhân tư nhiên tách vỏ 250g
 5. Mơ sấy dẻo 250g
 6. Hạt thông 250g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 005

605,000 575,000

605,000 575,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 005

605,000 575,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 005 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 005 bao gồm

 1. Hạt điều 500g
 2. Hạt hạnh nhân rang bơ 450g
 3. Hạt macca 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 004

590,000 565,000

590,000 565,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 004

590,000 565,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 004 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 004 bao gồm

 1. Hạt dưa 500g
 2. Hạt hạnh nhân rang bơ 450g
 3. Hạt hạnh nhân tách vỏ tự nhiên 500g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 003

675,000 640,000

675,000 640,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 003

675,000 640,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 003 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 003 bao gồm

 1. Hạt dưa 500g
 2. Hạt hạnh nhân rang bơ 450g
 3. Hạt thông 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 002

535,000 515,000

535,000 515,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 002

535,000 515,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 002 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 002 bao gồm

 1. Hạt dưa 500g
 2. Hạt macca 500g
 3. Hạt hạnh nhân sấy bơ 450g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 001

560,000 540,000

560,000 540,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 001

560,000 540,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 001 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 001 bao gồm

 1. Hạt dưa 500g
 2. Hạt hạnh nhân rang bơ 450g
 3. Ngũ cốc 500g
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 051

890,000 860,000

890,000 860,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 051

890,000 860,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 051 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 051 bao gồm

 1. Hạt dẻ cười 250g
 2. Hạt macca còn vỏ 500g
 3. Trà Cozy
 4. Hạt hạnh nhân sấy bơ 450g
 5. Hạt điều vỏ lụa 500g
 6. Hạt óc chó Mỹ 300g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 050

705,000 675,000

705,000 675,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 050

705,000 675,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 050 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 050 bao gồm

 1. Hạt macca 500g
 2. Hạnh nhân sấy bơ 250g
 3. Hạt điều 250g
 4. Hạt óc chó còn vỏ 300g
 5. Kẹo Butter Toffee nơ xanh
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 049

715,000 685,000

715,000 685,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 049

715,000 685,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 049 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 049 bao gồm

 1. Hạt macca 500g
 2. Hạnh nhân sấy bơ 250g
 3. Hạt điều 250g
 4. Hạt óc chó còn vỏ 300g
 5. Kẹo Butter Toffees
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 048

735,000 710,000

735,000 710,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 048

735,000 710,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 048 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 048 bao gồm

 1. Hạt hạnh nhân sấy bơ 250g
 2. Macca còn vỏ 500g
 3. Hạt điều 250g
 4. Chà là 250g
 5. Hạt óc chó vàng còn vỏ 300g
 6. Trà Cozy
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 047

710,000 680,000

710,000 680,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 047

710,000 680,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 047 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 047 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Nho Chile 250g
 3. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 4. Hạt óc chó còn vỏ 300g
 5. Chà là 250g
 6. Trà Cozy
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 046

970,000 945,000

970,000 945,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 046

970,000 945,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 046 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 046 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Mix 6 hạt còn vỏ 500g
 3. Hạt điều 250g
 4. Hạt dẻ cười 250g
 5. Mixed 7 trái cây 500g
 6. Hạnh nhân sấy bơ 250g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 045

745,000 710,000

745,000 710,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 045

745,000 710,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 045 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 045 bao gồm

 1. Hạt macca còn vỏ hộp 250g
 2. Nho khô hộp 250g
 3. Hạnh nhân hộp 250g
 4. Hạt dẻ cười hộp 250g
 5. Hạt điều hộp 250g
 6. Óc chó vàng hộp 300g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 044

825,000 795,000

825,000 795,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 044

825,000 795,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 044 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 044 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Chà là nguyên cành 500g
 3. Hạnh nhân sấy bơ 250g
 4. Hạt dẻ cười hộp 250g
 5. Hạt điều hộp 250g
 6. Óc chó vàng còn vỏ 300g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 043

710,000 685,000

710,000 685,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 043

710,000 685,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 043 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 043 bao gồm

 1. Kẹp Butter Toffees
 2. Nho đỏ Chile 500g
 3. Hạt bí xanh 500g
 4. Bánh quy Lu 310g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 042

690,000 665,000

690,000 665,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 042

690,000 665,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 042 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 042 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Mix nho Chile 500g
 3. Trà Cozy
 4. Hạt dẻ cười 250g
 5. Bánh quy Lu 310g
Hộp quà tết xuân phát tài 041 -7%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 041

700,000 650,000

700,000 650,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 041

700,000 650,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 041 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 041 bao gồm

 1. Hạt macca 250g
 2. Mix nho Chile 500g
 3. Trà Cozy
 4. Hạt dẻ cười 250g
 5. Bánh quy Lu 310g
-3%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 035

705,000 685,000

705,000 685,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 035

705,000 685,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 035 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 035 bao gồm

 1. Hướng dương nhân 250g
 2. Hạt bí xanh 250g
 3. Hạnh nhân sấy bơ 250g
 4. Hạt điều nhân 500g
 5. Hạt macca còn vỏ 250g
-5%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 034

695,000 660,000

695,000 660,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 034

695,000 660,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 034 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 034 bao gồm

 1. Mơ sấy dẻo 250g
 2. Nho đỏ Chile 250g
 3. Hạt bí xanh 250g
 4. Macca còn vỏ 250g
 5. Hạt chia đen 250g
 6. Hạnh nhân sấy bơ 250g
-5%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 033

905,000 860,000

905,000 860,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 033

905,000 860,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 033 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 033 bao gồm

 1. Nam Việt Quất 250g
 2. Mix nho Chile 250g
 3. Hạt bí xanh 250g
 4. Macca nhân 250g
 5. Hạt chia 250g
 6. Hạt hướng dương 250g