THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

Showing all 19 results

Nơi nhập dữ liệu

khô bò MINH PHÁT

25,000

25,000Đọc tiếp

khô bò MINH PHÁT

25,000
Nơi nhập dữ liệu

ĐẬU phộng VẠN TÂN

13,000

CƠM CHÁY CHÀ BÔNG

22,000

MỰC BENTO KHÔNG CAY 24g

22,000

MỰC BENTO SIÊU CAY 24g

22,000

Heo 2 lát Vissan 150g

25,000

Bò hầm Vissan 150g

35,000

Pate thịt heo Vissan 170g

29,000

Pate gan heo Vissan 170g

24,500

Bò 2 lát Vissan 170g

31,000