Mua quà Tết tại Tân Phú

Showing all 11 results

-7%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 025

425,000 395,000

425,000 395,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 025

425,000 395,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 025 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 025 bao gồm

 1. Dẻ cười 250g
 2. Macca còn vỏ 250g
 3. Mix nho 250g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 024

690,000 665,000

690,000 665,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 024

690,000 665,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 024 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 024 bao gồm

 1. Hỗn hợp trái cây 500g
 2. Hỗn hợp 6 loại hạt còn vỏ 500g
 3. Macca Úc nứt vỏ 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 019

675,000 650,000

675,000 650,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 019

675,000 650,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 019 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 019 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Mơ sấy dẻo 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 018

680,000 650,000

680,000 650,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 018

680,000 650,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 018 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 018 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Mận sấy 500g
 3. Dẻ cười 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 013

560,000 535,000

560,000 535,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 013

560,000 535,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 013 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 013 bao gồm

 1. Hỗn hợp 6 loại hạt còn vỏ 500g
 2. Hạt óc chó còn vỏ 300g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 012

575,000 545,000

575,000 545,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 012

575,000 545,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 012 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 012 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 45g
 2. Hạt óc chó vàng tách vỏ 250g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 005

605,000 575,000

605,000 575,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 005

605,000 575,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 005 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 005 bao gồm

 1. Hạt điều 500g
 2. Hạt hạnh nhân rang bơ 450g
 3. Hạt macca 500g
-3%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 051

890,000 860,000

890,000 860,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 051

890,000 860,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 051 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 051 bao gồm

 1. Hạt dẻ cười 250g
 2. Hạt macca còn vỏ 500g
 3. Trà Cozy
 4. Hạt hạnh nhân sấy bơ 450g
 5. Hạt điều vỏ lụa 500g
 6. Hạt óc chó Mỹ 300g
-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 045

745,000 710,000

745,000 710,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phát Tài 045

745,000 710,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phát Tài 045 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phát Tài 045 bao gồm

 1. Hạt macca còn vỏ hộp 250g
 2. Nho khô hộp 250g
 3. Hạnh nhân hộp 250g
 4. Hạt dẻ cười hộp 250g
 5. Hạt điều hộp 250g
 6. Óc chó vàng hộp 300g
-7%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 030

345,000 320,000

345,000 320,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 030

345,000 320,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 030 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 030 bao gồm

 1. Hạt điều rang muối 250g
 2. Bánh quy Lu Pháp
-5%

Set quà Tết Xuân Như Ý 08

430,000 410,000

430,000 410,000Mua hàng

Set quà Tết Xuân Như Ý 08

430,000 410,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 007 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 08 bao gồm

 1. Hủ hạt óc chó 300g
 2. Lon trà 3 vị
 3. Mix 6 hạt 500g