tết 2021

Showing all 10 results

-5%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 025

635,000 605,000

635,000 605,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 025

635,000 605,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 025 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 025 bao gồm

 1. Hạt óc chó 300g
 2. Hạt điều 250g
 3. Hỗn hợp nho Chile 250g
 4. Macca nứt vỏ 250g
 5. Dẻ cười 250g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 024

690,000 665,000

690,000 665,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 024

690,000 665,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 024 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 024 bao gồm

 1. Hỗn hợp trái cây 500g
 2. Hỗn hợp 6 loại hạt còn vỏ 500g
 3. Macca Úc nứt vỏ 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 019

675,000 650,000

675,000 650,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 019

675,000 650,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 019 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 019 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Mơ sấy dẻo 500g
 3. Hạt dẻ cười 500g
-4%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 018

680,000 650,000

680,000 650,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 018

680,000 650,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 018 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 018 bao gồm

 1. Hạnh nhân sấy bơ 450g
 2. Mận sấy 500g
 3. Dẻ cười 500g
-2%

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 014

680,000 665,000

680,000 665,000Mua hàng

Hộp quà Tết đỏ Xuân Phú Quý 014

680,000 665,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Phú Quý 014 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Phú Quý 014 bao gồm

 1. Dẻ cười 500g
 2. Hạt điều vỏ lụa 500g
 3. Hạt macca còn vỏ 500g
-9%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 026

285,000 260,000

285,000 260,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 026

285,000 260,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 026 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 026 bao gồm

 1. Dẻ cười 250g
 2. Macca còn vỏ 250g
 3. Nho Chile 250g
-5%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 024

325,000 310,000

325,000 310,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 024

325,000 310,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 024 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 024 bao gồm

 1. Macca 250g
 2. Hộp trà Cozy
 3. Mix nho 250g

-4%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 013

480,000 460,000

480,000 460,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 013

480,000 460,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 013 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 013 bao gồm

 1. Táo đỏ 250g
 2. Mix 6 các loại hạt 500g
 3. Hạt óc chó 300g
-3%

Set Quà Tết Xuân Như Ý 012

560,000 545,000

560,000 545,000Mua hàng

Set Quà Tết Xuân Như Ý 012

560,000 545,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 012 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 012 bao gồm

 1. Macca còn vỏ 500g
 2. Hạt chia 500g
 3. Hạnh nhân còn vỏ sấy bơ 450g

Set Quà Tết Xuân Như Ý 09

575,000

Quà Tết xuân 2021 Xuân Như Ý 007 có gì ?

Set Quà Tết Xuân Như Ý 09 bao gồm

 1. Macca còn vỏ 500g
 2. Mơ sấy dẻo 500g
 3. Hạnh nhân sấy bơ 450g