Shop

Showing 1–40 of 1082 results

Hộp quà tết TET070 -27%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET070

1,500,000 1,100,000

1,500,000 1,100,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET070

1,500,000 1,100,000

Quà Tết 070 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET069 -17%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET069

600,000 500,000

600,000 500,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET069

600,000 500,000

Quà Tết 069 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET063 -17%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET063

600,000 500,000

600,000 500,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET063

600,000 500,000

Quà Tết 063 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET062 -4%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET062

1,100,000 1,060,000

1,100,000 1,060,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET062

1,100,000 1,060,000

Quà Tết 062 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET058 -14%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET058

850,000 730,000

850,000 730,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET058

850,000 730,000

Quà Tết 058 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET055 -5%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET055

1,000,000 950,000

1,000,000 950,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET055

1,000,000 950,000

Quà Tết 055 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET054 -15%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET054

850,000 725,000

850,000 725,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET054

850,000 725,000

Quà Tết 054 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET052 -12%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET052

900,000 790,000

900,000 790,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET052

900,000 790,000

Quà Tết 052 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET049 -16%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET049

900,000 760,000

900,000 760,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET049

900,000 760,000

Quà Tết 049 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET047 -11%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET047

1,000,000 890,000

1,000,000 890,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET047

1,000,000 890,000

Quà Tết 047 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET044 -11%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET044

1,000,000 890,000

1,000,000 890,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET044

1,000,000 890,000

Quà Tết 044 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET043 -7%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET043

1,100,000 1,020,000

1,100,000 1,020,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET043

1,100,000 1,020,000

Quà Tết 043 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET043 -8%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET042

1,150,000 1,055,000

1,150,000 1,055,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET042

1,150,000 1,055,000

Quà Tết 042 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET039 -23%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET039

1,150,000 880,000

1,150,000 880,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET039

1,150,000 880,000

Quà Tết 039gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET036 -17%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET036

1,200,000 1,000,000

1,200,000 1,000,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET036

1,200,000 1,000,000

Quà Tết 036 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết TET035 -20%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET035

1,200,000 955,000

1,200,000 955,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET035

1,200,000 955,000

Quà Tết 035 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Hộp quà tết 2022 TET034 -25%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET034

1,500,000 1,120,000

1,500,000 1,120,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET034

1,500,000 1,120,000

Quà Tết 031 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

qua tet 031 -8%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET031

900,000 825,000

900,000 825,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET031

900,000 825,000

Quà Tết 031 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

quà tết 030 -13%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET030

850,000 740,000

850,000 740,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET030

850,000 740,000

Quà Tết 030 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

quà tết 029 -10%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET029

950,000 855,000

950,000 855,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET029

950,000 855,000

Quà Tết 028 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

-6%

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET028

800,000 755,000

800,000 755,000Mua hàng

Hộp Quà Tết 2022 Mã số TET028

800,000 755,000

Quà Tết 028 gồm có trà, nho nguyên cành ,hạnh nhân ,hạt óc chó ..Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm bên trong như bánh, kẹo, hạt,rượu… theo nhu cầu, nhận đặt quà Tết Doanh Nghiệp

Nho cành Úc crimson 4kg -5%

Nho khô nguyên cành Úc Sunraysia nguyên cành Crimson thùng 4kg

2,000,000 1,900,000

2,000,000 1,900,000Mua hàng

Nho khô nguyên cành Úc Sunraysia nguyên cành Crimson thùng 4kg

2,000,000 1,900,000

Nho khô nguyên cành Crimson Úc là một món ăn ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Nho Khô Sunraysia được chế biến từ những trái nho thơm ngon với công nghệ chế biến đảm bảo an toàn, hiện đại. Sản phẩm có chứa hàm lượng chất béo bão hòa rất thấp, ít cholesterol và bổ sung natri rất tốt cho tim mạch. .

-9%

Hỗn Hợp Mix 8 hạt dinh dưỡng tách vỏ Hũ 500g

350,000 320,000

350,000 320,000Mua hàng

Hỗn Hợp Mix 8 hạt dinh dưỡng tách vỏ Hũ 500g

350,000 320,000

MIX 8 HẠT Gồm có : hạt óc chó,macca,hạnh nhân,dẻ cười,bí,điều,dẻ cười,hồ đào tốt cho sức khỏe nhất là bà bầu

Mixed 4 hạt tách vỏMixed 4 hạt tách vỏ -6%

Mixed Nuts 4 loại hạt dinh dưỡng tách vỏ 500g Nhập khẩu

350,000 330,000

Mixed Nuts 4 loại hạt dinh dưỡng tách vỏ 500g Nhập khẩu
(Hạt óc chó VÀNG Mỹ ,Hạt óc chó ĐỎ Mỹhạnh nhân Mỹ ,macca Úc, ) 

Dung dịch Sanodyna được sản xuất trên Công nghệ kích hoạt điện hóa ECA của ITALIA, tiêu diệt hoàn toàn các loại vi khuẩn nguy hiểm như ( E.Coli, Salmonella, Legionella, bacillus cereus, vv…), vi rút, tảo và các bào tử nấm. Thành phần chính chứa 99.98% nước điện phân và 0.02% HOCL, phân hủy sinh học 100%, không gây kích ứng da, thân thiện với môi trường.

Dung dịch sát khuẩn hàng ngày Sanodyna Hygiene dung tích 5 lít

300,000

Dung dịch Sanodyna được sản xuất trên Công nghệ kích hoạt điện hóa ECA của ITALIA, tiêu diệt hoàn toàn các loại vi khuẩn nguy hiểm như ( E.Coli, Salmonella,

ngũ cốc Granolagranola -5%

Ngũ cốc Granola từ 20% yến mạch & 80% hạt và trái cây sấy – ăn kiêng – ăn sáng tốt cho sức khỏe

200,000 190,000

Granola là tên gọi một loại ngũ cốc ăn sáng lành mạnh. Đó là một hỗn hợp nướng của yến mạch cán dẹp, các loại hạt và chất làm ngọt như đường hoặc mật ong, mặc dù nó cũng có thể bao gồm các loại ngũ cốc khác, gạo rang, trái cây khô, hạt dinh dưỡng, gia vị, và hạt bơ. Tuy nhiên, một số thành phần – như sô cô la, dầu và xi-rô – có thể chứa nhiều đường và chất béo.

Sung sấy Thổ Nhĩ Kỳ hũ 500gSung sấy Thổ Nhĩ Kì hũ 500g -6%

Sung sấy Thổ Nhĩ Kỳ hũ 500g

320,000 300,000

320,000 300,000Mua hàng

Sung sấy Thổ Nhĩ Kỳ hũ 500g

320,000 300,000

Sung sấy hũ Thổ Nhĩ Kì hũ 500g Quả sung ( có tên tiếng anh là figs) là loại cây thuộc họ dâu tằm, thường mọc tại những nơi có đất

Sung sấy hũ 250g -15%

Sung sấy Thô Nhĩ Kỳ hũ 250g

200,000 170,000

200,000 170,000Mua hàng

Sung sấy Thô Nhĩ Kỳ hũ 250g

200,000 170,000

Sung sấy hũ 250g Sung sấy xuất xứ nguồn gốc: Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có sản lượng xuất khẩu quả Sung đứng đầu thế giới. Đây là loại trái

Mận sấy chile hũ 250gMận sấy chile hũ 250g

Mận sấy chile hũ 250g

Mận sấy chile hũ 250g Bên cạnh việc mang lại lợi ích cho sức khỏe của tim và giàu chất xơ, mận khô còn chứa nhiều các loại vi dưỡng

Mận sấy chile hũ 500gMận sấy chile hũ 500g

Mận sấy chile hũ 500g

Mận sấy chile hũ 500g Khối lượng 200 gr, 500 gr, và 1000 gr Hạn sử dụng 12 tháng Thành phần Mận sấy khô tự nhiên Hướng dẫn sử dụng

Hạt chia đen Mỹ hũ 500g -17%

Hạt chia đen Mỹ hũ 500g

180,000 150,000

180,000 150,000Mua hàng

Hạt chia đen Mỹ hũ 500g

180,000 150,000

Hạt chia đen Mỹ hũ 500g   Hạt chia là gì? Thực chất, hạt chia (hay chia seed) là hạt của cây Salvia hispanilola, một giống cây thuộc họ bạc

Nho mix 3 màu Sunview Raisin 425g Mỹ

Nho Khô Mỹ 3 màu Không Hạt – Sunview Raisins 425g

150,000

Nho khô Mỹ không hạt thập cẩm nhập từ Mỹ hiệu Raisins Sunview siêu ngon hộp thiếc loại 425g.

Nho khô Mỹ không hạt Sunview Raisins được đóng hộp trọng lượng 425g.

Được đóng gói trong hộp khá đẹp mắt, sang trọng, bảo quản dễ dàng.

Phù hợp cho việc mang biếu, tặng, kèm vào các lẵng, hộp biếu kết hợp với các sản phẩm khác.

Nui sấy giòn khô bò 300g

50,000

Nui sấy giòn khô bò chắc chắn sẽ là món ăn gây nghiện cho mọi người.

Nui được sấy giòn tan, mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt. Kết hợp với khô bò xé sợi cùng mùi thơm thoang thoảng của lá chanh tạo nên một món ăn cực kì ngon.

Hạt nui giòn xốp, khô bò xé cay thấm vị sẽ khiến bạn bốc hoài bốc mãi không chán.

Hạt sen sấy 400g

160,000

160,000Đọc tiếp

Hạt sen sấy 400g

160,000

Hạt sen sấy giòn, xốp, to, đều, ăn có mùi thơm nhẹ.

Hạt sen có thể ăn trực tiếp hoặc nấu chè, nấu canh. Ngoài ra, nó còn được dùng làm quà biếu cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Tóp mỡ mắm hành 300g

140,000

Tóp mỡ mắm hành chuẩn ngon sẽ có màu vàng sậm. Được bao bọc bởi một màu vàng óng ánh hút mắt và rất thơm. Khi ăn vừa giòn dai lại ngọt ngào, món ăn này sẽ mang lại cho những người quen ăn những món ăn cầu kỳ trải nghiệm ăn mới lạ đấy. Cách thưởng thức và bảo quản món ăn cũng rất đơn giản. Có thể để trong tủ lạnh hoặc nơi thoáng mát.

Trái cây sấy khô thập cẩm 400g

60,000

Trái cây sấy khô thập cẩm là món ăn vặt được nhiều người thích bởi thưởng thức được nhiều hương vị thơm ngon thú vị nhiều loại trái cây rau củ quả sấy có vị ngọt thanh tự nhiên đặc trưng của mỗi loại mít, chuối, khoai môn, khoai tây, khổ qua, cà rốt,.. không đường giòn xốp, sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hóa chất và phụ gia thực phẩm. Thập cẩm sấy được đóng gói tiện dụng, thuận lợi mang theo mỗi khi đi xa hay dành làm quà tặng

Mực cán tẩm vị 200g

100,000

Mực cán tẩm vị được chế biến từ loại mực ống đã qua chọn lựa kỹ càng. Chúng được tẩm ướp đầy đủ gia vị như: muối, ớt… sau đó sấy khô và cán mỏng thành từng thớ sợi. Những miếng mực tẩm có bản đẹp, to thường được dùng để biếu làm quà tặng trong các dịp lễ Tết.

Mít thái sấy giòn 200g

70,000

Mít Thái sấy giòn

Mít Thái sấy giòn là giống dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh thu hoạch, năng suất cao, đậu quả quanh năm, quả có múi và vị ngọt giòn, đặc sản cây trồng thích hợp với vùng gò đồi. đất đai.

 

Me lào muối ớt 500g

70,000

Me lào muối ớt được mệnh danh là loại me ngon nhất trong các loại me Quả là không sai .

Me nhiều thịt , hột nhỏ, vị chua chua ngọt ngọt. Hai vị hài hòa thêm chút muối tôm mặn mặn chút ớt cay cay. Đảm bảo ăn hết miếng này là muốn ăn thêm miếng nữa.

Khô gà lá chanh 300g

80,000

Khô gà lá chanh từ lâu đã được giới trẻ biết đến và cực kỳ yêu thích. – Sản phẩm đã trở thành một món ăn vặt quen thuộc. Được nhiều người đón nhận nhờ hương vị độc quyền và đầy lôi cuốn.